Tillstånd och dokument

Tillstånd till transport av farligt avfall.                         

Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöskyddsenheten

 

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Certifikat Besiktning Oljeavskiljare

 

ISO9001

ISO14001

ISO39001