ISO 9001 
      ISO 14001 
      ISO 39001 
       
       

 

Fokus på kvalitet och miljö

LS Tankservice är certifierat i kvalitet, miljö och trafiksäkerhet (ISO 9001,14001, 39001).

En bred och modern fordonsflotta

På LS Tankservice finns en bred väldigt varierande fordonspark med 16 bilar, från spolbussar till ADR –kombibilar. Vi har t.ex. en rörinspektionsbuss, en spolbuss, en lågbyggd garagebil med kombinerad spol och sug (höjd 2.05 cm), tre tvåaxliga kombibilar och sex ADR kombibilar.

Fordonsflottan uppdateras kontinuerligt med moderna och miljömässiga fordon. ADR – klassade, har miljömotorer och är utrustade med alkolås.

Kompetent personal utför jobbet korrekt och säkert

Hos oss arbetar 20 personer med olika ansvarsområden. Vår personal har en bred kompetens och mångårig erfarenhet i branschen. Personalen har gällande behörighet och vårt företag har de tillstånd som krävs för respektive verksamheter.

Genom kontinuerlig utbildning, främst kring säkerhet garanterar vi att arbetet utförs på både korrekt och säkert sätt. För chaufförernas säkerhet ute på vägarna har vi på LS Tankservice infört enhetliga varselkläder.

På LS Tankservice genomför vi regelbundet uppföljning som säkerställer att jobben alltid utförs på rätt sätt med högsta kvalitet.