Kommunala uppdrag


Vi kör avloppsslam och fett från fettavskiljare i Sigtuna Kommun, Järfälla Kommun, Sollentuna Kommun och Lidingö Stad.

Avfallstaxan bestäms av respektive kommun.


Avfallstaxa för Sigtuna kommun

Kundtjänst: 08-409 251 01


Avfallstaxa för Lidingö Stad
Kundtjänst: 08-35 63 27


Avfallstaxa för Järfälla kommun

Kundtjänst: 08-580 285 00

Avfallstaxa för Sollentuna Kommun
Kundtjänst: 08-623 88 01